Iniekcja ciśnieniowa polega na wtłaczaniu pod odpowiednim ciśnieniem specjalnej substancji uszczelniającej, którą stanowić mogą żywice mineralne, epoksydowe lub poliuretanowe

Jedną z metod jej odbudowania jest iniekcja ciśnieniowa lub iniekcja grawitacyjna, czyli wprowadzenie w strukturę muru specjalnego preparatu chemicznego, który przerwie podciąganie kapilarne wody. Iniekcja ciśnieniowa jest metodą z jednej strony zwalczającą szkodniki drewna, a z drugiej zabezpieczającą drewno przed zaatakowaniem przez szkodniki drewna w przyszłości. Iniekcja ciśnieniowa polega na wtłaczaniu pod odpowiednim ciśnieniem specjalnej substancji uszczelniającej, którą stanowić mogą żywice mineralne, epoksydowe lub poliuretanowe. Iniekcja ciśnieniowa drewna to metoda pozwalająca na dezynsekcję zainfekowanego przez owady drewna bez naruszania jego struktury a tym samym bez osłabiania jego nośności. Iniekcja ciśnieniowa wykonywana jest za pomocą wysokowydajnych pomp. Iniekcja drewna polega na bezpośrednim wtłoczeniu pod ciśnieniem preparatów dezynsekcyjnych (insektycydów) oraz zabezpieczających (impregnatów). Jeżeli iniekcja ciśnieniowa zostanie wykonana prawidłowo, iniekt dociera nie tylko do przygotowanych nawiertów, ale też do innych otworów, rys, porów, pęknięć. Iniekcja ciśnieniowa stosowana jest zwłaszcza w sytuacji gdy niemożliwe jest opuszczenie pomieszczeń na czas dezynsekcji przez ludzi lub przez zwierzęta. Iniekcja wykonywanana w taki sposób ma na celu zwalczenie szkodników drewna oraz zabezpieczenie go od wewnątrz jednocześnie impregnując co daje nam większą pewność, że problem ten nie powróci. Iniekcja ciśnieniowa jest metodą bezinwazyjną, która eliminuje przyczyny problemów z przeciekami bez konieczności rozbiórki czy wyłączenia z eksploatacji konstrukcji. Podobnie jak w przypadku iniekcji ciśnieniowej, iniekcja kurtynowa polega na wprowadzeniu przez nawierty preparatu izolującego od wilgoci. Iniekcja stosowana jest w celu wytworzenia w przegrodzie przepony (blokady) poziomej, która ma uniemożliwić kapilarne podciąganie wilgoci (np. Iniekcja drewna polega na bezpośrednim wtłoczeniu pod ciśnieniem preparatów dezynsekcyjnych (insektycydów) oraz zabezpieczających (impregnatów). Zatem najpierw należy określić źródło wilgoci i stwierdzić, czy iniekcja jest wskazana. Iniekcja ciśnieniowa ma na celu wzmocnienie konstrukcji – cały proces polega na uszczelnieniu obiektu, co wpłynie na większą jego stabilizację. Iniekcja ciśnieniowa to szybka i skuteczna metoda tworzenia oraz odtwarzania izolacji poziomych na styku ścian i fundamentów. Iniekcja preparatami ciekłymi wymaga specjalnych lejków obsadzanych w otworach. Iniekcja ciśnieniowa drewna jest to metoda pozwalająca na dezynsekcję zainfekowanego drewna nie naruszając jego struktury oraz nie osłabiając nośności.